CV

GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeniniai duomenys:

Natalija Kaminskienė

gim. 1978 m. gruodžio 20 d. Vilniuje

sviderskis-lt-17

Išsilavinimas:
2003 – 2009 m. Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros doktorantūra. Apginta daktaro disertacija „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“. Suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro  laipsnis.
2002 m. rugpjūčio – 2003 m. gruodžio mėn. Kopenhagos universitetas, Danija. Studijos pagal Erasmus-Socrates programą
2001 – 2003 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės magistro diplomas
1997 – 2001 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės bakalauro diplomas
1985 – 1996 m. Vilniaus m. 30-oji vidurinė mokykla
Kalbų mokėjimas: Lietuvių, rusų, anglų  – laisvai
Darbo patirtis:
2010 m. – iki dabar Mykolo Romerio universitetas, Mediacijos katedros vedėja, docentė
2003 m. – 2010 m. Mykolo Romerio universitetas, Civilinio proceso katedros lektorė, nuo 2009 m. taip pat Penitencinės teisės ir veiklos katedros lektorė
2007 m. – iki dabar Advokatų kontora „Sviderskis, Kaminskienė ir partneriai“, advokatė, partnerė
2003 – 2006 m. Advokatų kontora „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“, advokatė, advokato padėjėja
Mokslinių interesų kryptys:
 • Taikus ginčų sprendimas (derybos, mediacija, sutaikinimas)
 • Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
 • Komercinis arbitražas (nacionalinis ir tarptautinis)
 • Civilinis procesas ir procesinis atstovavimas

Narystė organizacijose Advokatūros plėtros komiteto Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) skyriaus vadovė
Organizuoti renginiai 2011 m. balandžio 21 d. – apskrito stalo diskusija “Mediacija teisininko praktikoje”
Mokslinės publikacijos (darbai)
 1. Kaminskienė N. Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Monografija. VĮ Registrų centras, Vilnius 2011. ISBN 978-9955-30-097-7
 2. Kaminskienė N. Application of Interim Measures in International Arbitration – the Lithuanian Approach // Jurisprudencija, 2010. T. 1(119). ISSN 1392-6195
 3. Kaminskienė N. Teisminė mediacija Lietuvoje, quo vadis? // Socialinis darbas, 2010. Nr. 9(1). ISSN 1648-4789
 4. Kaminskienė N. Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Daktaro disertacija, Socialiniai mokslai: teisė (01 S). – Vilnius, 2009. ISBN 978-9955-19-111-7
 5. Kaminskienė N. Alternatyvus ginčų sprendimas // Jurisprudencija, 2006. T. 9(87). ISSN 1392-6195
 6. Kaminskienė N. Taikos teisėjo institutas Rusijos Federacijos civiliniame procese // Pranešimų, skaitytų Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai“, vykusioje 2006 08 14-15 Vilniuje, rinkinys, 2006.  ISBN 9955-9904-0-6
 7. Kaminskienė N. Civilinių ir komercinių ginčų alternatyvus sprendimas // Jurisprudencija, 2005. T. 69(61). ISSN 1392-6195
Dalyvavimas konferencijose
 1. Pranešimo „Mediacija sprendžiant ginčus, kylančius iš šeimos teisinių santykių“ pristatymas tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“ (2011 10 13-14 Vilnius, Lietuva).
 2. Pranešimo „New alternatives to the educational focus of lawyers in higher education in post-soviet European societies (Lithuanian approach)“ pristatymas Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Social Sciences, Humanities and Higher Education in Eastern Europe after 1991“ (2011 06 14-16 Vilnius, Lietuva).
 3. Apskrito stalo diskusijos „Mediacija teisininko praktikoje“ Mykolo Romerio universitete moderatorė (2011 04 21, Vilnius, Lietuva).
 4. Pranešimo Taikos teisėjo institutas Rusijos Federacijos civiliniame procese pristatymas Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai“ (2006 08 14-15 Vilnius, Lietuva).
 5. Pranešimo tema Alternatyvaus ginčų sprendimo ištakos ir jo tradicijų formavimasis Europoje pristatymas Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje „Alternatyvus teisingumas“ (2005 m. balandis).
 6. Pranešimo tema Civilinių ir komercinių ginčų alternatyvus sprendimas pristatymas Mykolo Romerio universitete vykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Civilinių teisių įgyvendinimo ir gynimo aktualūs klausimai“ (2005 m. sausis).
Teisės aktų projektų vertinimas ir pasiūlymų teikimas
 1. 2010 m. Pastabų rengimas ir teikimas LR Teisingumo ministerijai dėl Mediacijos plėtros Lietuvoje skatinimo (Mykolo Romerio universiteto Mediacijos katedra).
 2. 2008 m. Pastabų ir pasiūlymų rengimas ir teikimas LR Seimui LR Mediacijos privačiuose ginčuose įstatymo projektui (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo projektui) (Mykolo Romerio universiteto Civilinio proceso katedra).
Pedagoginė veikla

Paskaitų skaitymo ir seminarų vedimo patirtis, dalykai:M.Romerio universitetas, Socialinės politikos fakultetas, Mediacijos katedra, docentė

  2010-iki dabar – paskaitos “Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, „Teisinės derybos“

  M.Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra, lektorė

   2009-2010 m. m. – paskaitos “Civilinio proceso teisė“;

   2003-2010 m. m. – seminarai “Civilinio proceso teisė“;

   2009-2010 m. m. – paskaitos ir seminarai “Tarptautinis          komercinis arbitražas“;

   2005-2009 m. m. – paskaitos ir seminarai Erasmus studentams “Judicial Function in Democratic Society” (anglų kalba).

   Socialinės politikos fakultetas, Penitencinės teisės ir veiklos katedra, lektorė

    2009-2010 m. m. – paskaitos ir seminarai “Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“;

    2008-2009 m. m. – paskaitos “Taikinamasis tarpininkavimas“.

    Studijų dalykų programų renimas ir tobulinimas

    1. 2011 m. – parengtos naujos Mediacijos katedros studijų dalyko programos “Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas”, “Teisinės derybos”, Erasmus studentams anglų kalba “Alternative dispute resolution”, “Legal negotiation”;
    2. 2010 m. – parengta nauja Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros studijų dalyko programa Erasmus studentams anglų kalba „International Commercial Arbitration“;
    3. 2009 m. – atnaujinta Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros studijų dalyko programa “Judicial Function in Democratic Society”;
    4. 2009 m. – atnaujinta Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros studijų dalyko programa „Tarptautinis komercinis arbitražas“.

    Dalyvavimas rengiant studijų programas

    2011 m. pavasaris – vadovavimas grupei mokslininkų, parengusių teisės krypties magistratūros studijų programą „Mediacija“ (akredituota Studijų kokybės vertinimo centre).