Publikacijos

2011 m. išleista monografija “Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas”

VĮ Registrų centras, Vilnius 2011. ISBN 978-9955-30-097-7

Monografijoje yra nagrinėjama alternatyvus civilinių ginčų (AGS) sprendimas, jo samprata ir pagrindiniai bruožai, kilmė, raida, paskirtis, alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo procedūros (derybos, tarpininkavimas, neįpareigojantis arbitažas, teisminis tarpininkavimas ir mišrios alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo procedūros) bei jų ypatumai.

Monografijoje yra nagrinėjama ne kuri nors viena iš AGS procedūrų, o jų visuma kaip kompleksinis reiškinys, siekiama atskleisti AGS procedūrų bendrieji požymiai, pagrindiniai bruožai sugretinus AGS su teismo procesu, taip pat atkreipti dėmesį į AGS procedūrų skirtybes, jų tarpusavio ryšius. Toks sisteminis požiūris turėtų padėti atsakyti į klausimą, ar iš tikrųjų AGS yra tinkamas, efektyvus ir prieinamas būdas spręsti civilinius ginčus, ar jis yra lygiavertė alternatyva teismo procesui sprendžiant civilinius ginčus, ar Lietuvoje pradiniame etape pasirinktas AGS diegimo kelias yra tinkamas ir ar tikrai leis sukurti Lietuvoje efektyviai veikiančią alternatyvią teismui civilinių ginčų sprendimo procedūrų sistemą?

Knygos pristatymas

www.youtube.com

Šiandienėje „Knygų apžvalgos” laidoje pristatysime N. Kaminskienės monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas”, apie kurią mums papasakos advokatas…

Kaminskiene_v1_visas

Kaminskienė N. Application of Interim Measures in International Arbitration – the Lithuanian Approach // Jurisprudencija, 2010. T. 1(119). ISSN 1392-6195

Kaminskienė N. Teisminė mediacija Lietuvoje, quo vadis? // Socialinis darbas, 2010. Nr. 9(1). ISSN 1648-4789

Kaminskienė N. Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas. Daktaro disertacija, Socialiniai mokslai: teisė (01 S). – Vilnius, 2009. ISBN 978-9955-19-111-7

Kaminskienė N. Alternatyvus ginčų sprendimas // Jurisprudencija, 2006. T. 9(87). ISSN 1392-6195

Kaminskienė N. Taikos teisėjo institutas Rusijos Federacijos civiliniame procese // Pranešimų, skaitytų Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai“, vykusioje 2006 08 14-15 Vilniuje, rinkinys, 2006.  ISBN 9955-9904-0-6

Kaminskienė N. Civilinių ir komercinių ginčų alternatyvus sprendimas // Jurisprudencija, 2005. T. 69(61). ISSN 1392-6195